Yolsuzlukla Mücadele

Bozoğlu - İzgi, yolsuzlukla mücadele alanında, ABD mevzuatının bir parçası olan Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ile Birleşik Krallık mevzuatının ilgili düzenlemesi olan Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu gibi yabancı düzenlemelere hâkimiyetinin yanında, Türk ceza mevzuatı ve OECD Konvansiyonu gibi Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler hakkında da tecrübe sahibidir.