Veteriner Ürünleri

Bozoğlu - İzgi, veteriner tıbbi ürünler ile tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı ile iştigal eden ulusal ve uluslararası şirketlere, ticari anlaşmalar, tanıtım faaliyetleri, veteriner hekimlerle iletişim, yasal düzenlemelere uyum gibi konularda, firmaların ticari ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hukuki hizmet vermektedir.