Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, yasal çerçeve dahilinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

Gümrük Hukuku Nedir?

Gümrük eşya ve malın ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından denetlenmesini ifade etmektedir. Gümrük hukuku denetlemeye ilişkin olarak kuralları düzenleyen ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan hukuk dalını ifade etmektedir.

Vergi ve Gümrük Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi vergi hukuku ve gümrük hukuku konularında ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir. Şirketler, vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna kadar geçen süreçte Bozoğlu İzgi ekibi tarafından desteklenmektedir.

Bozoğlu İzgi, vergi ve gümrük uyuşmazlıklarının çözümünü barışçıl yollarla yürütmektedir. Vergi davalarında müvekkillerini yargı mercilerinde temsil etmektedir. Bu kapsamda tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, pişmanlık gibi konularda hizmetler sunmaktadır. Gümrük uyuşmazlıklarından kaynaklanan idari ve yargısal süreçlerde müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca, vergi hukuku kapsamındaki ceza soruşturmalarının ve kovuşturmaların takibi konularında da geniş bir tecrübeye sahiptir.