Uyum ve İç Soruşturmalar

Yolsuzluk Nedir?

Sosyoekonomik koşullar, politik, kurumsal altyapı ve diğer faktörler göz önüne alındığında yolsuzluk tanımı pek çok farklı şekilde yapılabilmektedir. Dünya Bankası tarafından yolsuzluk, “kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması” olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında ise yolsuzluk, “kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması” olarak ifade edilmiştir.  

Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla mücadele küresel anlamda üzerinde en çok tartışılan sorunlardan bir tanesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele edebilmek için farklı çözüm yolları aranmaktadır. Yolsuzluk, ekonomik büyümeyi ve sosyal yapıyı zayıflatmaktadır. Bu nedenle yolsuzluğu önlemek oldukça önemlidir. Yolsuzluğun ekonomi üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle yolsuzlukla mücadelede sürekli ve bilinçli stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele alanında, Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu, ABD mevzuatının bir parçasıdır. Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu da Birleşik Krallık mevzuatının ilgili düzenlemesidir.  Bozoğlu İzgi, bu yabancı düzenlemeler konusunda hakimiyet sahibidir.  Bunun yanında, Türk ceza mevzuatı ve OECD Konvansiyonu gibi Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler hakkında da tecrübe sahibidir.

Beyaz Yaka Suçları Nedir?

Suç hukuk düzenine aykırı fiiller olarak tanımlanmaktadır. Bireyleri suç işlemeye yönelten pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan biri de mesleki deneyimlerdir. Beyaz yaka suçları, yüksek sınıfa mensup kişilerin işlemiş oldukları suçlar olarak ifade edilebilir. Beyaz yaka suçları devletleri, toplumları, işletmeleri ve kişileri önemli düzeyde mali kayıplara ve psikolojik çöküşlere uğratabilmektedir. Bu suçlar saygın profesyoneller tarafından işlenmektedir.

Beyaz Yaka Suçlarındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi ekibi, beyaz yaka suçları, şirket kaynaklarının denetimi ve mevzuata uygunluk gibi konularda iç denetimleri kurgulamakta ve yönetmekte tecrübe sahibidir. Bu alanda, regüle piyasalarda ceza davalarında edindiği birikimden ve sektörel dinamiklere dair farkındalığından faydalanmaktadır.

Uyum ve İç Soruşturmalar Alanındaki Hukuki Hizmetlerimiz

İş hayatının hızlı ve yoğun temposu, şirketlerin ve şirket temsilcilerinin maruz kaldığı yasal riskleri artırmaktadır. Uyum ve beyaz yaka suçlarına ilişkin konular şirket ve şirket temsilcilerinin ticari itibarını tehdit etmektedir. Bununla birlikte iç soruşturmalar da şirketler açısından riskler doğurmaktadır. Ayrıca artan uluslararası ticari işlem ve iş birliklerinde yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum yüksek derecede hassasiyet arz etmektedir.

Bozoğlu İzgi, uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerin uyum çalışmaları ve iç soruşturmalarında uzmanlaşmış hedefe yönelik hizmet sunmaktadır.

Bu kapsamda Bozoğlu İzgi;

  • Şirket içi politikalarının hazırlanması,
  • Çalışanları ile ilişkilerinin yönetimi
  • Yolsuzluk, rüşvet veya çıkar çatışmaları gibi hukuka aykırı veya etik olmayan durumların engellenmesi için önleyici hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Bunlara ek olarak Bozoğlu İzgi,

  • İngiltere, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine ve
  • Kara Paranın Aklanmasını Önleme Kanunu çerçevesindeki düzenlemelere uyum hizmetleri ve
  • Kurumsal yönetim danışmanlığı sağlamaktadır.