Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici Hukuku, tüketiciyi kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır. 

Bu Alandaki Deneyimimiz

Tüketicinin korunması kapsamında karşılaşılan uyuşmazlıklar genellikle karmaşık ve sınır ötesi sorumluluğa yol açabilecek niteliktedir. Bozoğlu İzgi, ulusal ve uluslararası müvekkillerine Tüketici Hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır. Sunulan hizmet, hem hukuki danışmanlık hem de uyuşmazlık çözümü faaliyetlerini kapsayacak şekildedir.

Bozoğlu İzgi, özellikle ilaç, gıda, kozmetik ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren müvekkillerini Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir.

Bu Alanda Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

Bozoğlu İzgi’nin Tüketici Hukuku kapsamında sunduğu hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Yasal düzenlemeler doğrultusunda ürün ve hizmet satımı, benzeri sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi,
  • Ürün sorumluluğu,
  • Garanti ve tazmin yükümlülüğü,
  • Tüketici şikâyet ve taleplerinin yönetimi,
  • Tüketicilerle yürütülecek ilişkilerin düzenlenmesi,
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata tam uyum sağlanması.