Tıbbi Cihaz Sektörü

Bozoğlu İzgi, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki destek sağlamaktadır. Bunlar, ulusal ve uluslararası ticari faaliyetleri, idari otoriteler ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri kapsamaktadır.

Tıbbi Cihaz Sektöründe Sunduğumuz Hukuki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi’nin tıbbi cihaz sektöründe müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri:

  • Fiyat ve geri ödeme,
  • Tanıtım faaliyetleri,
  • Sağlık meslek mensupları ile iletişim,
  • Distribütörlük anlaşmaları,
  • Lisans, ortak pazarlama anlaşmaları gibi ticari anlaşmalar,
  • Tıbbi cihaz hukukunun gereklilikleri kapsamında oluşturulacak dokümanlar,
  • Etik ve şeffaflık prensipleri ile şirket içi uyum süreçlerinin takibi gibi konularda ihtiyaca yönelik hukuki hizmetler.