Telif

Telif Hakkı Nedir?

Kişilerin fikri emekleriyle meydana getirdiği ürünler üzerinde sağlanan haklara telif hakkı denir. Telif hakkının en önemli özelliklerinden biri, doğması için tescile gerek olmamasıdır. Telif hakkı ilgili eserin üretilmesiyle birlikte kendiliğinden doğmaktadır. Son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisi ve yazılım ve dijital eserlere verilen önemin giderek artması ile telif hakkı ile ilgili süreçler de giderek komplike hale gelmekte ve önem kazanmaktadır.

Telif Hakkı İle İlgili Tecrübelerimiz ve Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, telif haklarına ilişkin uyuşmazlıklar ortaya çıkmadan önce her sektörden müvekkiline günlük danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca telif ile ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkması halinde müvekkillerini yasal süreçlerde de temsil eder.

Bu kapsamda verdiği hizmetler, uyuşmazlık öncesinde telif haklarının süreli veya süresiz devri, lisans süreçleri, belgelendirme, telif ücretleri gibi konularda kapsamlı danışmanlık desteği ile uyuşmazlık sonrasında uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları ile giderilmesi veya yargı yolu ile uyuşmazlıkların çözümüne destek vermek olmaktadır. Bozoğlu İzgi telif haklarının devri ile ilgili özellikle komplike sözleşme müzakerelerinde müvekkillerini temsil etmektedir.