Telif

Bozoğlu - İzgi, telif haklarına ilişkin uyuşmazlıklar ortaya çıkmadan önce her sektörden müvekkiline danışmanlık hizmeti verir ve uyuşmazlıklar ortaya çıkması halinde müvekkillerini yasal süreçlerde temsil eder.
Bu kapsamda verdiği hizmetler, uyuşmazlık öncesinde telif haklarının süreli veya süresiz devri, lisans süreçleri, belgelendirme, telif ücretleri gibi konularda kapsamlı danışmanlık desteği ile uyuşmazlık sonrasında uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları ile giderilmesi veya yargı yolu ile uyuşmazlıkların çözümüne destek vermek olmaktadır.