Takviye Edici Gıda

Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla kullanılan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif ve benzeri ürünleri ifade eden takviye edici gıdaların üretimi, ithalatı, işlenmesi ve piyasaya arzı, tıpkı gıdalar gibi insan sağlığı ile yakından ilgili olmaları sebebiyle sıkı yasal ve idari düzenlemelere tabidir.
Bozoğlu - İzgi, takviye edici gıdaların üretimi veya ithalatı alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere, pazara adım atmalarından başlayarak, üretimden son tüketiciye arzı kapsayan her aşamada ve olası uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması süreçlerinde hukuki destek vermektedir.
Bu kapsamda hem müvekkil şirketlerin faaliyetleri hem de yasal ve idari düzenlemeler, ruhsatlandırma, piyasaya arz, piyasada bulundurma, etiketleme ve tanıtım faaliyetleri aşamalarının hepsinin ilgili mevzuatla tam uyumunu temin amacıyla yakından takip edilmektedir.