Sözleşme Yönetimi

Sözleşme Nedir? Neden Önemlidir?

Sözleşme iki ya da daha fazla tarafın hukuki bir sonuç doğurması amacıyla gerçekleştirdikleri işlemdir. Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulmaktadır. Mevzuatta aksi öngörülmedikçe sözleşmeler sözlü veya yazılı şekilde yapılabilir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200.maddesinde senetle ispat prensibi düzenlenmektedir. İlgili maddeye göre; herhangi bir uyuşmazlık halinde, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri belirlenen sınırı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Usulüne uygun şekilde imzalanmış yazılı sözleşmeler 6100 sayılı Kanun kapsamında senet olarak değerlendirileceğinden doğrudan ispat aracı olabilecektir.

Sözleşmeler hem tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte hem de uyuşmazlık halinde ispat aracı olarak kullanılmakta olduğundan büyük önem taşımaktadır.

Sözleşme Yönetimi Nedir?

Sözleşme yönetimi, sözleşmenin oluşturulması, imzalanması, yürütülmesi ve sonlandırılması süreçlerini kapsamaktadır. Sözleşme yönetimi temel olarak şirketin operasyonel ve finansal performansını en üst düzeye çıkarmayı ve diğer yandan riskleri minimize etmeyi hedeflemektedir.

Sözleşme Yönetimi Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi sözleşme yönetimi ekibi, her sektörde ve her nitelikte sözleşmeler hazırlamak ve incelemekte eşsiz bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe, enerji sektörüne özel EPC veya elektrik satışı sözleşmeleri ya da ilaç sektörüne özel fason üretim ve klinik araştırma sözleşmelerinden, tüm sektörlerde şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri veya kira sözleşmelerine kadar geniş bir alana yayılmıştır.

Sözleşme Yönetimi Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, günümüzün yüksek tempolu ve kompleks, küreselleşmiş iş dünyasında hızlı ve güvenilir hukuki danışmanlık hizmetlere duyulan ihtiyacın farkındadır. Sözleşme yönetim ekibi, her zaman erişilebilir olmayı ve müzakere süreci dahil olmak üzere sözleşme süreçlerini mümkün olan en hızlı ve sonuca yönelik biçimde yürütmeyi bir öncelik olarak görmektedir. Bozoğlu İzgi, hukuki perspektifin yanı sıra, müvekkillerinin ticari beklentileriyle uyumlu bir hizmet anlayışına sahiptir. Gerekli görülen hallerde sözleşme müzakereleri için toplantılar ve görüşmelere katılmanın yanı sıra, bu müzakereleri doğrudan yürütme konusunda da destek sunmaktadır.


Bozoğlu İzgi, hazırladığı ve incelediği sözleşmelerde mevzuata tam uygunluğu ve sözleşme tarafları için makul çözümler sunmayı amaçlar.