Reklam Hukuku

Reklam Nedir?

Reklam, bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimidir.

Reklam Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, Reklam Hukuku alanında ulusal ve uluslararası şirketlere hizmetler vermektedir. Müvekkillerini, ürün ve hizmetlerinin tanınırlığını ve satışını artırma sürecinde desteklemektedir. Bu süreçler reklam, çekiliş, sosyal medya aktiviteleri gibi faaliyetler üzerine kuruludur. Bozoğlu İzgi, müvekkillerinin reklam faaliyetlerinin Reklam Hukuku’nun temel ilkeleri kapsamında mevzuata uygunluğunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bunların başında örtülü, karşılaştırmalı, aldatıcı ve yanıltıcı reklam ve haksız rekabet başta gelmektedir. Müvekkillerinin Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve diğer idari otoriteler nezdinde temsilinde görevler üstlenmektedir.

Bozoğlu İzgi’nin Reklam Hukuku alanında müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri:

  • Reklam ve iş birliği sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Telif korumasının sağlanması,
  • Gerekli onay ve izinlerin alınması,
  • Oyuncu, ajans firmalar ve hak sahipleriyle ilişkiler ve süreç yönetimi

Bozoğlu İzgi, reklam faaliyetleri kapsamında kampanya, promosyon, çekiliş, piyango ve bahis düzenleyen müvekkillerine ve sürecin farklı kademelerinde faaliyet gösteren paydaşlara da hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.