Patent

Patent Nedir?

Patent, buluşları hukuken korumaya yönelik tanınan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patente ilişkin hükümler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82. ve devamındaki maddelerde düzenlenmektedir.

Patent Alınmasının Önemi

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma gören patent hakkı, yenilik içeren, buluş basamağını haiz olan ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olan buluş ve yenilikleri ortaya çıkaran kişinin bu buluş üzerindeki haklarını güvence altına almaktadır. Buluş sahibi kişi, patent hakkının sağladığı koruma sayesinde söz konusu ürün veya buluş üzerinde hak sahibi olmakta ve satış, çoğaltma ve pazarlama haklarını tekel olarak elinde bulundurmaktadır. Patent hakkı sayesinde buluş sahibinin bu buluşu ya da ürünü geliştirmek için harcadığı emek ve sermaye karşılığında koruma süresi boyunca buluş veya ürünün münhasır satışı, çoğaltılması ve pazarlanması gibi alanlarda tek hak sahipliği tanınmaktadır. Bunun sonucunda da sahibinden başka hiç kimse bu ürünün bir benzerini ya da bu ürünün satışını yapamamaktadır.

Patent Hukuku Alanındaki Tecrübelerimiz ve Hizmetlerimiz

Sınai mülkiyet haklarının iş hayatının en önemli alanlarından biri olduğunun farkında olan Bozoğlu İzgi ekibi, müvekkillerin ticari değerini yükseltmeyi ve bunu sağlayacak buluşlarının yeterli ve nitelikli hukuki korumadan yararlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma gören buluşsal faaliyetler, patent haklarına dayanan davalar, patent tecavüzü, patent hükümsüzlük davası ve haksız rekabet davalarına ilişkin danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. Başta ilaçlar olmak üzere farmakolojik ürünler, tıbbi cihaz, makineler, elektrikli aletler ve makine parçaları gibi farklı endüstrilerde geliştirilen ve yürütülen buluşsal faaliyetlere ve patent haklarına ilişkin hükümsüzlük, delil tespiti, ihtiyati tedbir kararı alınması ve kararın kaldırılmasına ilişkin süreçlerde müvekkillerinin, uyuşmazlığın her aşamasında adli ve idari makamlar önünde temsil edilmesini sağlamaktadır.

Bozoğlu İzgi, yeni ürün ve buluşların patentlenebilirlik durumunu değerlendirmek, patent tescil başvuruları, itiraz süreçleri, patentlere ilişkin lisans ve devir sözleşmeleri müzakere ve imza süreçlerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamanın yanı sıra, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda detaylı olarak düzenleme konusu edilen “çalışan buluşları” konusunda da danışmanlık vermektedir. Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası müvekkillere patent tecavüzü ve hükümsüzlük davaları ile ilgili olarak da temsil hizmeti verilmektedir.