Marka

Fikri mülkiyet hakları arasında yer alan markalar, kuruluşlar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Markalar sayesinde dünyanın her yerinde malın veya hizmetin kime ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilmekte, itibar yönetimi sağlanabilmektedir. Ticari hayatın en önemli unsurlarından biri olan markalaşmanın önemi tüm dünyada günden güne artmaktadır.
Bozoğlu - İzgi, marka alanında da diğer fikri mülkiyet haklarında olduğu gibi geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösteriyor olması neticesinde edinilen tecrübeleri ile tanınmış pek çok ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık vermektedir. Takip edilen tüm süreçlerde verdiği kişiselleştirilmiş ve kaliteli hizmetler, diğer çalışma alanlarında olduğu gibi marka alanında da tercih edilen bir büro olmasını sağlamıştır.
Marka alanında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra marka ile ilgili hukuk ve ceza davalarında da hizmet sunmaktadır.
Bu kapsamda fikri mülkiyet alanındaki birikimleri ile müvekkillerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. Marka alanındaki hizmetleri, müvekkillerin seçtikleri markaların analizlerinin yapılması, marka başvuru süreçlerinin takibi, marka hakkına ilişkin lisans, co-existence, temlik gibi sözleşmelerin yapılması, müzakerelere katılım sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır.
Marka alanında ulusal ve uluslararası müvekkillere özellikle aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmetler sunulmaktadır:

✓ Marka araştırması,
✓ Marka işlemlerine ilişkin risk değerlendirmeleri,
✓ Marka tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeler,
✓ Marka tescil başvurusu ve takibi,
✓ Marka yayımına itiraz,
✓ Marka yayımına itirazlarda karşı görüş dilekçelerinin hazırlanması,
✓ Türk Patent ve Marka Kurumu kararına itiraz,
✓ Marka ile ilgili hukuki işlemler (Lisans, devir gibi),
✓ Marka yenileme,
✓ Tanınmış marka başvurusu,
✓ Marka hükümsüzlük davaları,
✓ Marka hakkına tecavüzden kaynaklı davalar.