Klinik Araştırmalar

Klinik araştırmalar, hastalıklarla ilgili bilgileri ve yeni tedavileri geliştirmeye odaklanan bilimsel çalışmalardır. Türkiye’de klinik araştırmalara dair mevzuat, Avrupa Birliği ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir. Klinik araştırmalar,  

 • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik,
 • Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği,
 • Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir.

Ayrıca, bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan kılavuzlara tabi olarak yürütülmektedir. Tüm klinik araştırma süreçleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir.

Bozoğlu İzgi, klinik araştırma süreçlerinin yönetiminde sahip olduğu deneyim ve tecrübeleriyle,

 • Klinik araştırma sözleşmeleri,
 • Sözleşme taraf ve sorumluluklarının belirlenmesi,
 • Araştırma kuruluşları ile etik ilişkiler,
 • Klinik araştırma süreçlerinde ilgili yasal düzenlemeler uyarınca şeffaflığın sağlanması
 • Hasta verilerinin gizliliği,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması başta olmak üzere

ihtiyaç duyulan her konuda hizmet sağlamaktadır.


Bozoğlu İzgi’nin önceliği sıkı düzenlemelere tabi klinik araştırmaların her aşamasında mevzuata uyumun sağlanmasıdır. Bozoğlu İzgi, olası ihtilafların henüz doğmadan engellenmesi üzerine çalışmaktadır. Sürecin, iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, gönüllülerin haklarını koruyarak sürdürülmesini sağlamaktadır.  

Bu amaçla Bozoğlu İzgi müvekkillerine,

 • Klinik araştırma süreçlerinde mevzuatın gerekliliklerini sağlayan dokümanlar,
 • Sözleşmeler ve
 • Destekleyici dokümanlar hazırlayarak veya
 • Mevcut doküman ve sözleşmelerin incelemesini yaparak nitelikli danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.