Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Dijital dünyada bireylere ait veriler giderek önem kazanmaktadır. Teknolojik gelişmeler, kişisel verileri yepyeni tehlikelerle karşı karşıya getirmektedir. Bu alandaki düzenlemelere uyum tüzel kişilikler için de önemli bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması, gizliliği, unutulma hakkı kavramlarına yönelik farkındalıklar oluşmuştur.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Avrupa Birliği’nin EU 95/46/EC sayılı Direktifinden esinlenerek hazırlanmıştır. KVKK 7 Nisan 2016 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. Böylece veri koruma Türkiye’de popüler hale gelmiştir. KVKK, Türkiye’de spesifik olarak kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemeler öngören ilk kanundur.

Kişisel Verilerin Korunması Alanındaki Hizmetlerimiz ve Deneyimlerimiz

Bozoğlu İzgi hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki mevzuatı yakından takip etmektedir. Sunduğu hizmetleri KVKK ve dayanağını ondan alan ikincil mevzuat çerçevesinde şekillendirmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işlenmesi ve saklaması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması için gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

Bozoğlu İzgi’nin kişisel verilerin korunması konusunda sunduğu hizmetler arasında:

  • Müvekkil şirket çalışanlarının veri korumaya dair ortak bir bakış açısı kazanmaları için eğitimler verilmesi,
  • Kişisel veri akış kanallarının tespit edilerek KVKK uyarınca alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunulması,
  • İşlenmekte olan kişisel veri türlerinin, işleme amaçlarının, saklama sürelerinin tespit edilmesi
  • Sözü edilmiş konulara dair KVKK uyarınca gerekli görülen değişiklik veya düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunulması
  • Şirket içinde gerekli görülen faaliyetlerde kullanılmak üzere açık rıza metinlerinin hazırlanması,
  • Kişisel veri teması gerçekleşen her alanda kullanılmak üzere aydınlatma metinlerinin oluşturulması,
  • Müvekkil şirket içerisinde ilgili iş birimleri ile gerçekleştirilen görüşmeler uyarınca kişisel veri saklama ve imha politikası ve veri envanterlerinin hazırlanması,
  • Kayıt yükümlüsü durumundaki müvekkillerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıtlarının sağlanması,
  • KVKK ve ikincil mevzuata sağlanmış uyumun sürdürülebilmesi için müvekkil şirketlere danışmanlık desteğinin sürdürülmesi yer almaktadır.


Bozoğlu İzgi’nin Veri Koruma Uyum Projeleri anlamında kapsamlı deneyimi yetkin kadrosu bulunmaktadır. Veri koruma hususunun önemi her geçen gün artmaktadır. Veri koruma hususu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda veri işleme faaliyeti bulunan tüm kişi ve kuruluşlar bakımından oldukça önemlidir.

Gerçekleştirdiği projeler sayesinde yurt dışına veri aktarımı, dijital verilerin güvenliği, IT sistemleri için hem Avrupa hem Türkiye mevzuatına uyumlu referans veri mimarileri konularında hatırı sayılır birikime sahip olan Bozoğlu İzgi, kişisel veri koruma mevzuatına tam uyum sağlanması, uyumun sürdürülmesi ve olası bir talep yahut uyuşmazlık halinde sorunların en kısa zamanda çözüme ulaştırılabilmesi dâhil her türlü süreçte müvekkillerini temsil etmekte ve destek vermektedir.