Kat Mülkiyeti – Site Yönetimi

Bozoğlu-İzgi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenen kat mülkiyeti ve toplu konut yönetimi ile ilgili hukuki problemlerin çözümünde site yönetimlerine ve AVM yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Site aidatlarına ve ortak giderlerine ilişkin icra takiplerinin yapılması ve buna ilişkin açılabilecek alacak davaları ve tahliye davalarında müvekkillerinin çıkarlarının korunmasına yönelik dinamik ve çözüm odaklı hizmetleri müvekkil memnuniyeti çerçevesinde gerçekleştirmektedir.