IT, Medya & E-Ticaret

Bozoğlu İzgi’nin bilişim teknolojileri, medya ve e-ticaret alanlarında geniş tecrübeleri bulunmaktadır. Bozoğlu İzgi, bilişim teknolojileri, televizyon ve internet üzerinden yayın hizmetleri sunan ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık sağlamaktadır.

Bilişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim teknolojileri, bilginin pratik bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle bilginin insanlar için faydalı hizmet biçimlerine dönüşmesine hizmet etmektedir. Bilişim teknolojileri bilginin başka bir yere işlenerek iletilmesini sağlayan teknolojilere verilen genel ad olarak tanımlanabilmektedir. Gelişen dünyada, teknoloji ve internet hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Günümüzde bilişim teknolojileri neredeyse her sektör için ihtiyaçtır.

Bilişim teknolojileri, verimliliğin sağlanması ve rekabetin artmasına yardımcı olmaktadır. Bilişim teknolojileri ile ürün ve hizmet geliştirme daha verimli ve insan odaklı hale gelmektedir. Bunların yanı sıra maliyet düşürme, hızlı iletişim, stratejik düşünmeyi kolaylaştırma gibi faydaları bulunmaktadır.

Bilişim Teknoloji Alanındaki Hukuki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmeleri takip ederek müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. Bozoğlu İzgi’nin bilişim teknolojileri kapsamında müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri:

 • İnternet üzerinden mal ve hizmet sunan şirketlere hukuki danışmanlık sunulması
 • İnternet üzerinden meydana gelen ihlallerin çözüme ulaştırılması
 • Bilişim ve teknoloji alanını ilgilendiren sözleşmelere hukuki danışmanlık sağlanması
 • Hukuki risklerin analiz edilmesi
 • Elektronik imza konularına ve
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık sağlanması.

E-Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret, teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. İnternet kullanımının artması ile ticari faaliyetlerin elektronik ortama taşınması ve çevrimiçi yürütülmesi söz konusu olmuştur. Günümüzde mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, dağıtım ve ödeme işlemlerinin büyük çoğunluğu internet üzerinden yürütülmektedir. Dünya Ticaret Örgütü tanımına göre e-ticaret “mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının elektronik ortamlar üzerinden yapılmasıdır.”

Gelişen teknoloji ile birlikte, tüketiciler ürün ve hizmet reklamlarını dijital mecralar üzerinden görmektedir. Ürün hakkında internetten araştırma yapıp sonrasında satın almaktadır. Satış sonrası hizmetlerde yine internete başvurmaktadır. E-ticaret bu yeni nesil davranış ve tüketim biçimlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret ve Medya Alanındaki Hukuki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi e-ticaret ve medya alanlarında ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bozoğlu İzgi, e-ticarete yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku alanlarındaki tecrübeleriyle birleştirmektedir. Ayrıca, kozmetik veya doğrudan satış şirketlerinin sunduğu çevrimiçi hizmetlerin tüketici mevzuatına uygun olması gerekmektedir. Bozoğlu İzgi’nin medya ve e-ticaret alanında sunduğu hukuki hizmetler arasında,

 • Elektronik Ticari ileti gönderimine yönelik hukuki danışmanlık sağlanması
 • Hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda paylaştıkları içeriklere yönelik hukuki danışmanlık sunulması
 • E-ticaret şirketlerinin tüketicileriyle, ticari ortaklarıyla veya kamu kurumlarıyla ilişkilerinin desteklenmesi
 • Reklam ve tanıtım filmlerinin üretilmesi amacıyla hazırlanan sözleşmelere hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Üretilen film, video veya benzeri görsellerin mevzuata uygunluğunun sağlanması yer almaktadır.