İş Hukuku

İş Hukuku Nedir?

İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

 

İş Hukuku Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi iş hukuku ekibi, insan kaynakları yönetimindeki başarının iyi tasarlanmış bir iş sözleşmesi, kapsamlı bir iç tüzük ve işyeri yönetmeliği gibi hususlara dayandığının bilincindedir. Ulusal ve uluslararası müvekkillerinin uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olarak, ticari hayattaki başarılarını artırmalarına ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.

 

İş Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi iş hukuku ekibi, müvekkillerine iş hukuku alanında verdiği danışmanlık kapsamında işçi ve işveren arasında uyuşmazlık çıkmasını önleme noktasında stratejik adımlar atılmasını sağlar. Çözülemeyen ihtilafların mahkemeye ya da arabulucuya intikal etmesi halinde ise etkin bir şekilde dava takibi hizmeti verir.

 

Bozoğlu İzgi, İş Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır:

 

 • İş sözleşmeleri, ticari sır ve gizlilik anlaşmalarının mevzuata uyumu ve hazırlığı,
 • Her türlü yönetim kurulu kararı ve işletmesel karar hazırlığı,
 • İşyeri değişikliği, departman ya da pozisyon kapatılmasına dair yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve süreç yönetimi,
 • İş hukukunda rekabet yasağına dair sözleşmelerin hazırlığı,
 • Organizasyon değişikliği ve yeniden yapılandırma süreçlerinde hukuki danışmanlık,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair mevzuata uyum konularında danışmanlık,
 • Yabancıların çalışma izni konusunda danışmanlık,
 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinde fesih süreçlerinin yönetimi konularında danışmanlık,
 • İnsan Kaynakları departmanının günlük sorularına ilişkin danışmanlık,
 • Fesih protokolleri, savunma talebi, yazılı uyarı ihtarnameleri gibi belgelerin hazırlığı,
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında sulh süreci ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının doğrudan yönetimi,
 • İşçi – işveren uyuşmazlıkları konusunda arabuluculuk süreçlerinin takibi,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından doğan her türlü davanın takibi,
 • Basın ve deniz işçilerine dair uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,
 • Ayrımcılık ve kötü niyet tazminatı davalarının takibi.