Bozoğlu İzgi Avukatlık Ortaklığı olarak mesleğimizi icra ederken gerek müvekkillerimizle gerekse ortaklığımız bünyesindeki ilişkilerimizde benimsediğimiz etik ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Her daim hukukun üstünlüğünü gözeterek sunduğumuz hizmetlerimizde, aşağıda yer verdiğimiz ilkeler ışığında faaliyette bulunmayı taahhüt eder, müvekkillerimiz ve iş ortaklarımızın da bizimle çalışırken bu ilkelerin bilincinde olmalarını isteriz.

 1. Müvekkil Odaklı Hizmet İlkesi
 • Kaliteli bir hizmet sunumunun, hukuk bilgisi ve birikimine sahip olmanın yanında, müvekkillerimizin iş organizasyonunu ve faaliyette bulundukları sektörü de anlamaktan geçtiğinin bilincindeyiz.
 • Sahip olduğumuz sektör deneyimi rehberliğinde müvekkillerimizin ihtiyaçlarına isabetli çözümler üretmeyi hedefleriz.
 • Tüm müvekkillerimizin ihtiyaçlarının ve çözüm arayışlarının birbirinden farklı olduğunu gözeterek, kişiye özel çözüm önerileri sunmaya önem veririz.
 • Maliyet yönetimi ve hizmetlerde verimin, müvekkillerimizle sürdürülebilir ilişkiler kurabilmek açısından vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz.
 • Müvekkil odaklı yaklaşım ile müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarında her zaman erişilebilecek bir iş ortağı olmayı hedefleriz.
 • Müvekkillerimizin zamanının değerini bilir, kurumsal hayatın getirdiği acil çözüm ihtiyacına karşılık verebilmek için en etkin şekilde çalışmaya özen gösteririz.
 1. Eşit ve Kaliteli Hizmet İlkesi
 • Eşit ve kaliteli hizmet ilkesini gözeten bir ortaklık olarak müvekkillerimizle birlikte büyümeyi hedeflemekteyiz.
 • Sağlanan hizmet kalitesi bakımından müvekkillerimiz arasında ayrım yapmaksızın adil ve eşit yaklaşım ile hareket ederiz.
 • Eşit ve kaliteli hizmet sunma ilkemizi, müvekkillerimiz ile ilişkilerimizin ve sunduğumuz hizmetin her aşamasında gözetiriz.
 • Organizasyon ve iş bölümü konusunda deneyimli ortaklarımız ve kaliteyi ön planda tutan ekibimiz ile tüm kaynaklarımızı kullanarak, zamanında ve özenli hizmet sunmayı hedefleriz.
 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele İlkesi
 • Küresel eğilimleri yakından takip eden bir ekip olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarının ticaretin sürdürülebilir kılınmasında vazgeçilmez bir etken olduğunun bilincindeyiz.
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele anlayışının yerleşmesi için sorumluluk almamız gerektiğinin farkındalığıyla, bu konudaki ulusal ve uluslararası öncü toplulukların aktif birer üyesiyiz.
 • Mevzuata uyum konusunda müvekkil hassasiyetlerini gözeterek, isabetli ve gerekli yasal koruma mekanizmalarının kurulmasına ve yürütülmesine destek olmayı hedefleriz.
 1. Bilgi Güvenliği ve Gizliliği İlkesi
 • Müvekkillerimiz ile ilişkilerimizin ve işlerimizin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, bilgi güvenliğini ve gizliliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir.
 • Sunduğumuz hizmet dolayısıyla edindiğimiz bilgilerin etkin kullanımını, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için her türlü önlemi almak ekibimizin sorumluluğundadır.
 • Bu sorumluluğun müvekkillerimiz ile ilişkilerimiz sona erdikten sonra dahi devam edeceğinin bilincindeyiz.
 • Bilgi güvenliğini ve gizliliğini sağlamak adına gerekli teknik donanıma sahip olmanın öneminin bilincinde olarak tüm teknolojik olanaklardan faydalanırız.
 1. Çıkar Çatışmasını Önleme İlkesi
 • Müvekkil odaklı çalışma ilkemiz gereğince, sunduğumuz hizmetin her evresinde müvekkillerimizin çıkarlarını ön planda tutarız.
 • Müvekkillerimizin çıkarlarını ön planda tutma prensibimiz kaynağını, ortaklığımızın etik ilkeleri ve mesleki yükümlülüklerimizden alır.
 • Müvekkillerimiz arasında çıkar çatışmaları söz konusu olduğunda konunun son derece hassas olduğunu bilir, çatışmayı tüm taraflar için giderecek şekilde çözüme kavuşturmayı hedefleriz.
 1. Şeffaflık ve Dürüstlük İlkesi
 • Hizmetlerimizde ve müvekkillerimiz ile olan ilişkilerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmanın öneminin bilincinde olarak hareket ederiz.
 • Şeffaflık ve dürüstlük ilkesinin müvekkillerimizle uzun vadeli ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin sürdürülebilir olmasında kilit rol oynadığının bilincindeyiz.
 • Müvekkillerimizin her alanda güvenebildiği iş ortakları olmayı hedefler ve sunduğumuz hizmetin her evresinde şeffaflığı sağlamayı ve dürüstlükten ödün vermemeyi ilke ediniriz.
 1. Önleyici Hukuk Hizmetleri ve Alternatif Çözüm Yolları Sunma İlkesi
 • Müvekkillerimizin kendine özgü ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi ve bu süreçte de müvekkillerimizin en yararına olacak yöntemleri benimsemeyi hedefleriz.
 • Sektör deneyimi ve birden çok disiplini kapsayan bir perspektifle tasarladığımız çözümlerde, uyuşmazlıkların çözümü yanında uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleme konusuna da odaklanırız.
 • Muhtemel uyuşmazlıkların risk analizini geçmiş tecrübelerimizden ilham alarak yaparız ve müvekkillerimize zaman ve maliyet yönetimi ile ilgili öngörülerimizi sunarak önleyici hukuk hizmeti vermeye önem veririz.
 • Dava dışı uyuşmazlık çözüm yolları konusunda da uzman olan ortaklarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde, müvekkillerimizi mevcut uyuşmazlıklarının çözümü konusunda en etkin şekilde yönlendirmeye özen gösteririz.
 1. Yenilik ve Gelişim İlkesi
 • Hukukun dinamik yapısı karşısında gerek ulusal gerek küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ederek, kendimizi yeniliklere en hızlı şekilde adapte ederiz.
 • Hukuki gelişmelerin hizmet verdiğimiz sektörler üzerindeki etkilerinin farkında olarak, hukuki gelişme ve değişiklikler konusunda müvekkillerimizi ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendiririz.
 • Müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet sunabilmemizin yolunun devamlı gelişimden geçtiğinin farkında olarak, ekibimizin yetkinliklerini sürekli olarak geliştirmeye çabalarız.
 • Çalışanlarımıza adil, sürdürülebilir ve her şeyden önce samimi bir çalışma ortamı yarattığımız ortaklığımızda; düzenli olarak eğitimler düzenleyerek, performans hedefleri oluşturarak ve kurum dışı eğitimlere katılım sağlanmasını teşvik ederek çalışanlarımızın kendilerini sürekli olarak geliştirmesini hedefleriz.
 1. Duyarlılık İlkesi
 • Hukuki bilgi ve becerimizi topluma ve çevreye faydalı olacak şekilde kullanmanın insani vazifemiz olduğunun bilincindeyiz.
 • Toplum ve çevre yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflar ile sivil toplum örgütlerine ve toplumdaki dezavantajlı gruplara gereken her türlü desteği göstermek için çabalarız.
 • Bir toplumda refahın sağlanmasının en önemli şartlarının hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği olduğunu bilen hukukçular olarak, hukuk ilkelerinin esenliği ve sürdürülebilir bir toplum için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almayı hedefleriz.
Saygılarımızla,  
Bozoğlu İzgi Avukatlık Ortaklığı