İlaç

Yaşam bilimlerinin bir parçası olan ilaç sektörü sıkı yasal düzenlemelere ve denetime tabidir. Bozoğlu - İzgi, ilaç sektöründe sahip olduğu engin deneyimiyle yetim ilaç ve nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren şirketler de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası ilaç şirketlerine hukuki destek sağlamaktadır Bozoğlu - İzgi, sunduğu hizmetlerde müvekkillerinin ürün ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarını gözetmekte ve yasal düzenlemelere tam uyumluluğunu hedef almaktadır.

Bozoğlu - İzgi, ilaç sektörü kapsamında müvekkillerine aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır:

✓ Klinik araştırma ve gözlemsel çalışmalar,
✓ Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, geri çekme,
✓ Tanıtım faaliyetleri,
✓ Fason üretim,
✓ Distribütörlük ve depo ilişkileri,
✓ Pazara erişim ve dağıtım,
✓ Her türlü sözleşme sürecinin yürütülmesi,
✓ İdari kurumlarla ilişkiler,
✓ Sağlık kuruluşları ve sağlık meslek mensuplarıyla ilişkiler,
✓ Yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyum.