İlaç Sektörü

Yaşam bilimlerinin parçası olan ilaç sektörü sıkı yasal düzenlemelere ve denetime tabidir. Bozoğlu İzgi, ulusal ve uluslararası ilaç şirketlerine hukuki destek sağlamaktadır. Söz konusu şirketler arasında yetim ilaç ve nadir hastalıklar alanında faaliyet gösterenler de dahildir.

Bozoğlu İzgi, sunduğu hizmetlerde müvekkillerinin ürün ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarını gözetmektedir. Ürün ve ihtiyaçları gözetmenin yanı sıra yasal düzenlemelere tam uyumluluğunu hedef almaktadır.

İlaç Sektöründe Sunduğumuz Hukuki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi’nin ilaç sektörü kapsamında müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri:

  • Klinik araştırmalar ve gözlemsel çalışmalar
  • Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, geri çekme
  • Tanıtım faaliyetleri
  • Fason üretim
  • Distribütörlük ve depo ilişkileri
  • Pazara erişim ve dağıtım
  • Her türlü sözleşme sürecinin yürütülmesi
  • İdari kurumlarla ilişkiler
  • Sağlık kuruluşları ve sağlık meslek mensuplarıyla ilişkiler
  • Yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyum