İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca, işletmelerin ikinci el motorlu taşıt ticareti yapabilmesi yetki belgesi almaları şartına bağlanmıştır. Yönetmelik’te, bir takvim yılı içerisinde doğrudan veya aracılık yapmak suretiyle üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının yapılması aksi Ticaret Bakanlığı’nca kararlaştırılmadığı müddetçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilmiştir.

Yönetmelik’in 13. maddesinde işletmelerin, ikinci el motorlu taşıt satışlarına ilişkin ilanlarda uymaları gereken yükümlülükler düzenlenmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik internet ortamında ilan verilmesine aracılık eden gerçek ve tüzel kişilerin de Yönetmelik uyarınca işletmelerin yetki belgelerinin kontrolünü yapmaları ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemeleri gerekmektedir.

15.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmelik’in tüm metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm