İdare Hukuku

İdare Hukuku Nedir?

Anayasayı esas alarak ve kamu yararını gerçekleştirmeyi amaçlayan idarenin işleyişini ve gerçek ve tüzel kişilerle arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Gerçek ve tüzel kişileri oldukça yakından ilgilendirilen idare hukuku, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerini de konu edinmektedir.

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmini ve işlemlerin iptali idari yargı tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bozoğlu İzgi, idarenin hukuka aykırı düzenleyici işlemlerine ilişkin başvurularda müvekkillerine destek vermektedir. Birel işlemlere ilişkin idari başvurularda da hukuki hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda yerel mahkemede ve Danıştay’da açılacak iptal veya tam yargı davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. 

Bunların yanı sıra Bozoğlu İzgi,

  • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
  • Gümrük kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
  • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,
  • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaların çözüme kavuşturulmasında hizmetler vermektedir.

Yaşam Bilimleri ve İdare Hukuku İlişkisi

Bozoğlu İzgi, yaşam bilimlerindeki sektör deneyimini ve idare hukuku deneyimini harmanlamaktadır.  İlaç, tıbbi cihaz, sağlık, bilişim ve çevre hukuku idare tarafından sıkı şekilde regüle edilmektedir. Bozoğlu İzgi, bu alanlarda doğabilecek her türlü idari uyuşmazlık ve ihtilafta hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamındaki ihale süreçlerinin yönetiminde roller üstlenmektedir. Bozoğlu İzgi:

  • İdare tarafından gerçekleştirilen ihale süreçlerinde yaşanabilecek hukuka aykırılıklara çözüm üretir.
  • Müvekkillerini yetkili idari ve adli merciler önünde temsil eder.
  • İhale süreçlerine ilişkin detaylı ve nitelikli hukuki danışmanlık sunar.