İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, kamu otoritesi ve kuvveti ile borcun yerine getirilmesini konu alan hukuk dalıdır.

Bu Alandaki Deneyimimiz

Bozoğlu İzgi, İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak, etkili, hızlı, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet vermeyi hedefler.

Alacağını tahsil edemeyen alacaklı sıfatındakilerin cebri icra yoluyla alacaklarına kavuşması, borçlu sıfatındakilerin çıkarlarının korunmasına dair süreçlerin takip edilmesi ve bu konulara ilişkin danışmanlık verilmesi sunulan hizmetler kapsamındadır.

Bu Alanda Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

Bozoğlu İzgi, İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin aşağıda belirtilen konularda müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır:

  • Alacaklı sıfatındaki müvekkillerinin alacaklarının takip edilmesi, alacağın en etkin şekilde tahsili için borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borçlunun malvarlığının paraya çevrilmesi,
  • Borçlu sıfatındaki müvekkillerinin her türlü hakkının korunmasına yönelik icra ve iflas hukukunun tanıdığı her türlü yasal yola (tehir-i icra şikâyet, takibin durdurulması, takibin iptali, ödeme emrinin iptali vb.) başvurulması,
  • Takip edilen hukuki süreçlerde elde edilen mahkeme ilamlarının veya ilam niteliğindeki belgelerin icrası,
  • Menfi tespit davalarının, istirdat davalarının açılması,
  • Taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi,
  • Her türlü kıymetli evrakın (çek, senet vb.) tahsili için kambiyo senetlerine özgü icra takiplerinin başlatılması,
  • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının alınması,
  • Müvekkilleri iflas davalarında temsil etmek ve yeniden yapılandırma sürecinin takibi.