Bozoğlu - İzgi Avukatlık Ortaklığı, E. Sevi Bozoğlu ve M. Feridun İzgi tarafından gerçek ortaklık anlayışına dayalı bir işbirliği ile 2013 yılında kurularak hukukî hizmetler sunmaya başlamıştır.
Bozoğlu - İzgi, farklı sektörlerdeki uzmanlıkları ile müvekillerinin ticari ihtiyaçlarını gözeten, önleyici danışmanlık mantığı üzerine kurulu bir vizyon benimsemektedir. İyi niyetli çözümlerin yapıcı sonuçlar doğurduğundan hareketle, hukukî meselelere duyarlı yaklaşım sunar. Dava süreci kaçınılmaz olduğu durumlarda, çözüme yönelik bir tutum içerisinde, müvekkil menfaatlerini uyuşmazlığın her aşamasında güçlü ve yetkin bir şekilde koruma hedefi ile hareket eder.
Başta Ankara, İzmir ve gümrük merkezleri olmak üzere Türkiye çapında çalıştığımız geniş bir hukuk bürosu ağı bulunmaktadır. Önde gelen meslekî ve ticarî etkinlik ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası düzeyde düzenli olarak katılım sağlamaktayız.
Amacımız, müvekkillerin ticari başarısını artırmak ve uzun soluklu ilişkiler kurarak birlikte büyümektir.