Gıda

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de büyük yer tutan gıda sektörü, idari düzenlemelere tabi olan sektörlerin başında gelmektedir. Gıda üretimi, ithalatı yahut ihracatı alanında faaliyet göstermekte olan şirketlerin bu pazara dâhil olmalarından, faaliyetlerine ve ticari itibarlarının korunmasına kadar her alan sıkı kurallarla düzenlenmektedir.
Bozoğlu - İzgi, katı kurallarla korunan ve sıklıkla değişikliğe uğrayan gıda hukuku alanında hukuki gelişmeleri yakından takip etmekte ve müvekkillerini sürekli güncellemektedir. Müvekkillerinin menfaatlerini korumak, her hangi idari ve/veya cezai yaptırımla karşılaşmamalarını sağlamak ve olası bir uyuşmazlıkta yetkili kurumlar karşısında temsil etmek başta olmak üzere her türlü konuda hizmet vermektedir.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve uygulaması takip edilmekte olan gıda kodeksi yönetmelikleri ve ilgili mevzuat uyarınca Bozoğlu - İzgi; gıda üreticisi, ithalatçısı yahut ihracatçısı durumunda bulunan müvekkillerini aşağıdaki konular başta olmak üzere ihtiyaç duyabilecekleri her türlü alanda desteklemektedir:

✓ Gıdaların üretiminde, ithalatında yahut ihracatında uyulması gereken kurallara uyum sağlanması,
✓ Gıdaların üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında içeriğinde bulunabilecek vitamin, mineral, katkı maddeleri, renklendiriciler, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemenin mevzuata uyumunun denetlenerek müvekkillerin yönlendirilmesi,
✓ Gıdaların etiketlenmesinde ve tanıtımlarında kullanılabilecek her türlü beyan, zorunlu yahut ihtiyari ifade ve bildirimler ile reklamların ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi.