Gıda Sektörü

Gıda sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de büyük yer tutmaktadır. Ayrıca gıda sektörü, idari düzenlemelere tabi olan sektörlerin başında gelmektedir. Gıda üretimi, ithalatı, ihracatı alanında faaliyet gösteren şirketler pek çok farklı konuda sıkı kurallara tabi tutulmaktadır. Bu kurallar pazara dahil olmalarından, faaliyetlerine ve ticari itibarlarının korunması alanlarına kadar uzanmaktadır. Bozoğlu İzgi, katı kurallarla korunan ve sıklıkla değişen gıda hukuku alanında hukuki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gıda hukuku alanında meydana gelen hukuki gelişmelerden müvekkillerini sürekli haberdar etmektedir. Müvekkillerinin menfaatlerini korumak ve herhangi idari ve/veya cezai yaptırımla karşılaşmamaları için hizmetler sunmaktadır. Olası bir uyuşmazlıkta yetkili kurumlar karşısında müvekkillerini temsil etmektedir. Gıda kodeksi yönetmelikleri ve ilgili mevzuat T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve uygulaması takip edilmektedir. Bozoğlu İzgi, gıda üreticisi, ithalatçısı, ihracatçısı durumunda bulunan müvekkillerini her türlü alanda desteklemektedir.

Gıda Sektöründe Sunduğumuz Hukuki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi’nin gıda sektöründe müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri:

 • Gıdaların üretiminde, ithalatında, ihracatında uyum,
 • Gıdaların üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında içeriğinde bulunabilecek
 • Vitamin,
 • Mineral,
 • Katkı maddeleri,
 • Renklendiriciler ve
 • Gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemenin mevzuata uyumunun denetlenmesi ve yönlendirme
 • Gıdaların etiketlenmesinde ve tanıtımlarında kullanılabilecek
 • Her türlü beyan,
 • Zorunlu yahut ihtiyari ifade ve bildirimler ve
 • Reklamların mevzuata uyumunun denetlenmesi ve yönlendirme