Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir?

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerini koruyan hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku genel olarak telif hakları ve sınai haklara odaklanmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları, insan zekâsı ve yaratıcılığı tarafından üretilmiş olan fikir, eser ve ürünlere yönelik farklı koruma türlerini kapsar. Fikri mülkiyet hakları temelde telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak ikiye ayrılırken, sınai mülkiyet hakları ise kendi içerisinde; marka, patent, faydalı model, tasarım gibi alt bölümlere ayrılmaktadır. Sınai haklar kural olarak tescil ile doğarlar.

Fikri Mülkiyet Hukukunun Önemi

Özellikle teknolojinin ve iletişimin gelişmesiyle fikri mülkiyet haklarının önemi artmıştır. Yenilikçi çalışmalar ve fikri mülkiyet hakları, kuruluşların ekonomik büyümeleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu durum şirketleri fikri mülkiyet hakları ile ilgili etkin politikalar geliştirmek konusunda teşvik etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi, fikri mülkiyet hukuku alanında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bunların başlıcaları: marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları ile ilgili hizmetlerdir. Bu kapsamda fikri mülkiyet haklarının tescili, tescil başvurularına karşı itirazların yapılması, lisans ve devir gibi önemli sözleşme süreçlerinde hukuki destek sağlanması sağlanan hizmetlerin bir bölümüdür. Bozoğlu İzgi, fikri mülkiyet hukuku ile ilgili düzenli danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra müvekkillerini fikri mülkiyet hukukuyla ilgili hukuk ve ceza davalarında da temsil etmektedir. Fikr mülkiyet hukukuyla ilgili özellikle komplike ihtilafların çözülmesinde müvekkillerinin ticari ihtiyaçlarını göz önünde tutarak doğru stratejileri geliştirmesi, Boozğlu-İzgi’yi sektörde öne çıkarmaktadır.

Bozoğlu İzgi, uluslararası işbirliği yaptığı firmalar aracılığı ile müvekkillerinin yurt dışındaki fikri mülkiyet haklarını da yönetebilmektedir.

Farklı sektörlerdeki uzmanlıkları ve müvekkillerin ticari ihtiyaçlarını gözeten vizyonu ile fikri mülkiyet hukuku alanında sunduğu yüksek kaliteli hizmetler, Bozoğlu İzgi’nin uluslararası tanınırlığı yüksek firmalar tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası müvekkillere sunulan ana hukuki hizmet alanları şu şekildedir:

  • Marka,
  • Patent,
  • Telif,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı model,
  • Haksız rekabet,
  • Lisans ve teknoloji transferi,
  • Fikri mülkiyet hukuku ile ilgili tüm davalar.