Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım

Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Nedir?

Faydalı model hakkı tescilli bir haktır ve teknik buluşlar bakımından sahibine tekel yetkileri vermektedir. Faydalı model belgesinin elde edilmesi, patent ile karşılaştırıldığında daha az masraflı ve daha hızlıdır. Faydalı model koruması için buluş basamağı şartı bulunmaması bu durumun sebeplerinden bir tanesidir.

Faydalı model ürünlerin teknik yanı ile ilgiliyken, endüstriyel tasarım ürünlerin görünüşü ile ilgili bir kavramdır.

Geliştirilen teknolojik ürünlerin dikkat çekici ve özgün bir endüstriyel tasarımla piyasaya sürülmesi ürünlerin satışındaki başarıyı artırmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar, endüstriyel tasarım ile ilgili yatırımlara öncelik vermektedirler.

Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Alanındaki Tecrübelerimiz ve Hizmetlerimiz

Hem endüstriyel tasarım hem de faydalı model özellikle küresel pazarda ürünlerin pazarlanmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bozoğlu İzgi, bu alanlarda edinmiş olduğu birikim ve yenilikçi yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillere hizmet sunmaktadır.

Endüstriyel tasarım ve faydalı model alanında ulusal ve uluslararası müvekkillere, özellikle aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmetler sununulmaktadır:

  • Endüstriyel tasarım ve faydalı model tescil başvurusu ve takibi,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı model yayımına itiraz,
  • Endüstriyel tasarıma ve faydalı modele itirazlarda karşı görüş dilekçelerinin hazırlanması,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı tasarım yenileme,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı model hükümsüzlük davaları,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı modele tecavüzden kaynaklı davalar,
  • Endüstriyel tasarım ve faydalı model ile ilgili hukuki işlemler (Lisans, devir gibi),
  • Haksız rekabet davaları.