Enerji

Sürdürülebilir enerji kavramının kazandığı önem, artan elektrik ihtiyacı, pazardaki rekabetin artması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle Türkiye’de elektrik ve doğalgaz piyasaları, dünya çapındaki gelişmelere paralel olarak reform dönemine girmiştir. Bu reformun bir sonucu olarak özellikle Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu kanunları takip eden ikincil mevzuat, sektörü detaylı bir düzenlemeye tabi kılmıştır.

Sektördeki değişen ihtiyaçların yarattığı dinamizm, anılan mevzuatın Türkiye’de en çok değişikliğe uğrayan mevzuat olması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, sürekli olarak değişen mevzuata uyumun sağlanması için sektörel ve hukuki gelişmelerin yakından takip edilmesi ayrı bir öneme sahiptir.

Bozoğlu – İzgi, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile aşağıdaki konular da dâhil olmak üzere enerji ve altyapı alanında yerli ve yabancı müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır:

  • Doğal gaz, kömür, hidroelektrik, rüzgâr ve güneş gibi çeşitli kaynakları kullanan elektrik üretim tesislerinin proje, lisans, inşaat ve inşaat sonrası aşamaları hakkında hukuki danışmanlık,
  • İletim hattı sözleşmeleri ve proje finansmanı süreçleri hakkında hukuki danışmanlık,
  • Elektrik tedarik sözleşmeleri hakkında hukuki danışmanlık,
  • Elektrik piyasasında sektörel düzenlemeler ve rekabet hukuku düzenlemeleri konusunda danışmanlık yapmak, müvekkiller adına yeni taslak düzenlemeler hakkında görüş bildirmek ve müvekkilleri sektör toplantılarında temsil etmek,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine yönelik özel düzenlemeler kapsamında hukuki danışmanlık,
  • Düzenleyici faaliyetlere karşı müvekkilleri idari yargı nezdinde temsil etmek, EPDK işlemlerine karşı gerekli hukuki aksiyonları almak.