Doğrudan Satış

Doğrudan Satış Nedir?

Doğrudan satış, mal ve hizmetlerin müşterilere doğrudan satıcılar (bağımsız satıcı, girişimci/danışman/dağıtımcı- unvanları ne olursa olsun) aracılığı ile doğrudan ve perakende satışını ifade eder. Doğrudan satış şirketleri prensip olarak müşterileri ile doğrudan hukuki ilişkiye girmemekte, müşteriler ile ilişkilerini doğrudan satıcılar aracılığı ile kurmaktadır. Dolayısıyla, doğrudan satış sistemi, birden fazla hukuki ilişkiyi ve menfaati ilgilendiren bir satış ve pazarlama yöntemidir.

Türk mevzuatı doğrudan satışa ilişkin sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak tanımlamış ve işyeri dışında olan taraflardan birinin tüketici olması sebebiyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlemiştir. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerin bu kanunda düzenlenmiş olması sebebiyle, doğrudan satış sistemi de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna dayanılarak çıkarılmış İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği altında düzenlenmiştir.

Doğrudan Satış Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi, doğrudan satış faaliyetleri ve bununla ilgili hukuki düzenlemeler konusunda çok yönlü ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir.

Bozoğlu İzgi, doğrudan satış ve çok katlı pazarlama konusunda faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararası şirkete izin prosedürleri, üyelik sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, tanıtım faaliyetleri, gümrük kontrolleri ve ürün sorumluluğu gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki deneyimi ile müvekkillerine ilgili devlet kurumları ile ilişkilerinde destek olmaktadır.

Doğrudan Satış Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi’nin bu alanda sunduğu hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Piyasaya giriş,
  • İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgesinin alınması/ yenilenmesi,
  • Sözleşme düzenleme/ hazırlama (dağıtıcı, tüketici),
  • İş yeri dışında kurulan sözleşmelerin ve ön bilgilendirme formlarının hazırlanması/ düzenlenmesi,
  • Komisyon planlarının gözden geçirilmesi/düzenlenmesi,
  • Doğrudan satıcılar ile doğrudan satış şirketi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
  • Vergi konusunda danışmanlık,
  • Cayma hakkı, iadeler, garanti koşulları konusunda danışmanlık,
  • Veri işleme konusunda danışmanlık,
  • Pazarlama broşürlerinin gözden geçirilmesi/düzenlenmesi.