Dava, İcra ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Bozoğlu – İzgi’nin dava ve uyuşmazlık çözümü konusunda çok yönlü ve kapsamlı bir deneyime sahiptir. Takip ettiği ve Türkiye’nin her yerine dağılmış olan davalarda edindiği bilgi ve tecrübeyi müvekkillerinin içindeki oldukları uyuşmazlıklarının çözümünde stratejik açıdan doğru kararlar alabilmeleri için değerlendirmektedir.
Bozoğlu – İzgi, müvekkillerinin temel ticari önceliklerinin risk yönetimi ve maliyet etkinliği olduğunun ve büyük ve riskli dava süreçlerini takip eden karmaşık ticari zorlukların farkındadır. Ekibimiz, pragmatik bir yaklaşımla tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak, öncelikle alternatif tedbirlerle dava sürecine gerek olmadan sorunları ticari yollarla çözmenin mümkün olup olmadığını değerlendirir. Dava süreci kaçınılmaz olduğunda, çözüme yönelik bir tutum içerisinde müvekkillerimizin menfaatlerini uyuşmazlığın her aşamasında güçlü ve yetkin bir şekilde korumaya odaklanır.
Ekibimiz, ticari dava takibi ve uyuşmazlık çözümünün her alanında hizmet sunmaktadır:

✓Ticari anlaşmalardan doğan her türlü uyuşmazlık
✓Haksız rekabet ve reklam davaları
✓Dağıtım sözleşmesi feshi ve portföy tazminat talepleri
✓Ticari sır davaları
✓Alacak tahsilatı ve iflas
✓Malvarlığının takibi ve geri döndürülmesi
✓Tahkikat, beyaz yaka suçları ve dolandırıcılık
✓Ürün sorumluluğu ve tüketici davaları
✓İdari ve Vergi davaları
✓Tahkim