İş Yerlerinde Alınabilecek Covid-19 Önlemleri

İşbu bilgi notu Koronavirüs (“COVID 19”) salgını sürecinde çalışma faaliyetlerine devam eden fabrikalarda COVID 19 ile ilgili olarak alınabilecek önlemleri belirtmek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) 20 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” e dayalı olarak yazılmıştır.

Genel Olarak

Kanun uyarınca işveren, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak yükümlülüğünde olup, bu doğrultuda işyerindeki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak zorundadır. Çalışanlar da Kanun uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hakkında aldıkları eğitim ve işverenin bu noktadaki talimatları paralelinde kendilerinin ya da yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.

COVID 19 salgınına karşı aşağıda belirtilen önlemlerin faaliyetine devam eden fabrikalarda alınabilir. Söz konusu önlemler, elliden fazla işçinin bulunduğu ve dolayısıyla iş sağlığı güvenliği kurulunun (“Kurul”) mevcut olduğu iş yerlerinde Kurul tarafından, Kurul bulunmayan işyerlerinde ise işveren veya işveren vekili koordinesinde yürütülmelidir. Ayrıca bu tedbirler, bulunması halinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi tarafından yürütülecektir.

Fabrikalarda/işyerlerinde alınabilecek önlemler aşağıdaki gibidir. Fabrikalarda/işyerlerinde yürütülen her bir işin niteliğine uygun tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Buna ilişkin detaylar için iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile birlikte koordinasyon sağlanmalıdır. Aynı zamanda ilgili Bakanlıklar (Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi) ve idari otoriteler tarafından yayınlanan/ilan edilen kurallar ve ilkeler takip edilmelidir.

 • Fabrikada yürütülen faaliyetler ve çalışma organizasyonları çalışanların COVID 19 virüsüne maruz kalmasını engelleyecek şekilde oluşturulmalı, bu organizasyonun sağlanması için çalışanların arasında tıbbi otoriteler tarafından tavsiye edilen sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla bir çalışma modeli oluşturulmalıdır.
 • Fabrika kapsamında salgın hastalıklar için planlanmış olan önlemler COVID 19’a göre güncellenmeli ve bu önlemlere ilişkin çalışan temsilcileri ve çalışanların farkındalığı sağlanmalı ve çalışanlardan sorumlu olan kişilerin COVID 19 belirtileri hakkında risk gruplarını belirleyebilecek ölçüde bilgi sahibi olunduğundan emin olunmalıdır. 
 • Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı ve bu çöp kovalarını boşaltacak olan temizlik personelinin, çöplerin içeriğine temas etmeden boşaltım yapabilmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışanların fabrikaya gelirken ki ulaşım yolları tespit edilmeli, çalışanların yoğun saatlerde toplu taşıma kullanmaksızın fabrikaya ulaşabilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Çalışanlar el hijyenin COVID 19 virüsüne karşı olan önemi noktasında bilgilendirilmeli, fabrikada çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemesi bulunmalı, çalışanlar el hijyenlerini sağlamaya teşvik edilmeli bunun için ortak alanlarda dezenfektanlar bulundurulmalıdır.
 • Fabrikadaki bir çalışanın COVID 19 olduğu tespit edilirse sağlık kuruluşları ile irtibata geçilmeli ve diğer fabrika çalışanlarına da COVID 19 virüsünü kapmış olabileceklerine ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Fabrika servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sıklıkla sağlanmalıdır.
 • Fabrika girişlerinde, çalışanların ateşlerinin ölçülmesi tedbiri uygulanabilir. Ancak bu tedbirin uygulanabilmesi için kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından doğabilecek risk paralelinde ateşi ölçülen çalışanın ateşinin ölçüleceğine ilişkin rızası alınmalıdır. Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verisi kimseyle paylaşılmaksızın saklanmalıdır.
 • İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.
 • Fabrika yemekhanelerinde termal konfor ve hijyen şartları sağlanmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı azaltılmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısının azaltılması için çalışanlara kumanya verilmeli veya vardiyalı şekilde yemek yenmesi sağlanmalı ve her çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. Yemek yiyecek çalışanların aralarındaki mesafe en az tıbbi otoritelerce belirtilen sosyal mesafe kadar olmalıdır.
 • Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya herhangi bir etkileşim içinde bulunabilecek olan çalışma ortamlarında çalışanların tam kapalı göz koruyucu ve yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı kullanılması sağlanmalıdır. COVID 19 virüsüne karşı koruma amaçlı tek kullanımlık maskeler bulunması gerekmektedir.
 •  Fabrika içerisinde COVID 19 virüsüne yakalanan bir kişinin olma ihtimaline yönelik olarak, enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte bir kapalı alan oluşturulmalıdır. Hastalık şüphesi bulunan kişiye COVID 19 teşhisi yapıldığı takdirde, bu kişi diğer çalışanlardan izole edilerek bu kapalı alanda bekletilmelidir. COVID 19 teşhisi konulmuş olan çalışanın yardım beklerken lavabo veya banyoya gitmesi gerekiyorsa mümkün olduğu sürece ayrı lavabo ve banyo kullanımı sağlanmalıdır. Devamında ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek COVID 19 teşhisi yapılan kişinin sevk edilmesi sağlanmalıdır.
 • COVID 19 teşhisi konulan çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır.

Saygılarımızla

Bozoglu İzgi Avukatlık Ortaklığı