Çevre Hukuku & İklim Değişikliği

Sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması amacını taşıyan Türk çevre hukuku mevzuatı, bünyesinde pek çok hukuk dalını barındırmakta ve bu sebeple konuya bütünsel bir perspektiften yaklaşmayı gerektirmektedir. İlgili mevzuatın uygulanması zaman zaman ticari hayatın gereklilikleri ile çatışabileceğinden, potansiyel değişiklik ve düzenlemelerin özellikle şirketler açısından taşıdığı önem sebebiyle önceden hukuki danışmanlık alınması ve uyum süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir.
Bozoğlu - İzgi bünyesinde çevre hukukuna dair tüm konularda danışmanlık sağlanmakta; yerel ve uluslararası mevzuata uyum başta olmak üzere her türlü işlemde yerli ve yabancı müvekkillere aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kapsamlı hukuki hizmet verilmektedir:

✓ Atık yönetimi, atıkların ithalat ve ihracatı, atıkların yok edilmesi,
✓ Üretim tesisi kurulması, çevre hukuku mevzuatına uyumun sağlanması,
✓ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (“ÇED”) hakkında olası uyuşmazlıkların çözümü.