Çevre Hukuku & İklim Değişikliği

Çevre Hukuku Nedir?

Sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması amacını taşıyan hukuk dalıdır.

Çevre Hukuku Mevzuatı Çeşitlidir

Türk çevre hukuku mevzuatı, bünyesinde pek çok hukuk dalını barındırmaktadır. Bu sebeple konuya bütünsel bir perspektiften yaklaşmayı gerektirmektedir.

Mevzuat ile Sürekli Bir Uyum Gereklidir

İlgili mevzuatın uygulanması zaman zaman ticari hayatın gereklilikleri ile çatışabilir. Potansiyel değişiklik ve düzenlemelerin özellikle şirketler açısından taşıdığı önem sebebiyle önceden hukuki danışmanlık alınması ve uyum süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir.

Geniş ve Kapsayıcı Bir Alanda Hizmet Verilmektedir

Bozoğlu İzgi bünyesinde çevre hukukuna dair tüm konularda danışmanlık sağlanmaktadır. Yerel ve uluslararası mevzuata uyum başta olmak üzere her türlü işlemde yerli ve yabancı müvekkillere aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kapsamlı hukuki hizmet verilmektedir:

  • Atık yönetimi, atıkların ithalat ve ihracatı, atıkların yok edilmesi,
  • Üretim tesisi kurulması, çevre hukuku mevzuatına uyumun sağlanması,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (“ÇED”) hakkında olası uyuşmazlıkların çözümü.