Ocak 30, 2020

Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar

Hizmet ve ürünlerin muadillerinin artması, işletmeleri ürünün pazarlanabilmesi ve tüketicide ürünün satın alınması için gerekli ilginin oluşturulması için çalışmalar yapmaya itmektedir. Günümüzde reklamlar işletmeler açısından ticari faaliyetlerinin oldukça önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu yazımızda reklamların en önemli unsurlarından biri […]
Mart 31, 2020

İş Yerlerinde Alınabilecek Covid-19 Önlemleri

İşbu bilgi notu Koronavirüs (“COVID 19”) salgını sürecinde çalışma faaliyetlerine devam eden fabrikalarda COVID 19 ile ilgili olarak alınabilecek önlemleri belirtmek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) […]
Nisan 1, 2020

Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi

Günümüzde bütün hukuk sistemlerinde, “ahde vefa”, “başkalarının hakkına saygı gösterme”, “kusuruyla zarara sebebiyet verenin bu zararı gidermesi”, “başkasına ait olanı verme yükümlülüğü”, “eylemden bir ceza doğuyorsa bu cezanın adil bir biçimde uygulanması” ilkeleri sağlam bir şekilde yerleşmiştir[1]. Bu evrensel ilkelerden […]
Nisan 1, 2020

Covid-19’un İş Sözleşmelerine Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs (“Covid-19”), ülkemize de ulaşmış ve her alanda birtakım tedbirler alınmıştır. Bu istisnai durum ve sonucunda alınan tedbirler çalışma hayatına da yansımış, işlerin devamlılığını […]
Nisan 1, 2020

7226 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Değişiklikler

31.03.2020 tarihli bilgi notumuzda[1] usul hukuku, iş hukuku ve kira hukuku alanlarında getirilen değişikliklere dair detaylara yer verdiğimiz Torba Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgileri ve yürürlük tarihlerini aşağıdaki tabloda dikkatinize sunarız. Torba Kanun Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun Değişen/Eklenen […]
Nisan 1, 2020

7226 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Değişikliklere Dair Hukuki Değerlendirme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (“Covid-19”) salgını nedeniyle ülkemizde ekonomik, idari ve hukuki tedbirler başta olmak üzere pek çok alanda hak kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda son olarak birçok […]
Nisan 3, 2020

İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (”İSGK”), işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İSGK uyarınca işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve […]
Nisan 7, 2020

Covid-19’un Şirketler Hukukuna Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihi itibariyle koronavirüs (“COVID-19”) pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 salgını kapsamında ülkemizde de birçok alanda tedbirler alınmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda getirilen düzenlemeler ve alınması istenen önlemler iş hayatını da yoğun şekilde etkilemektedir. Bu […]