Çalışan Adaylar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bozoğlu-İzgi Avukatlık Ortaklığı (“Bozoğlu İzgi”) olarak gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleme faaliyetlerimizle ilgili sizleri bu metin ile bilgilendirmek istiyoruz.
1. VERİ SORUMLUSU
Bozoğlu İzgi olarak veri sorumlusuyuz ve iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:
İsim: Bozoğlu İzgi Avukatlık Ortaklığı
E-posta: info@bi.legal
İletişim Adresi: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard D Blok Daire 5 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 212 235 25 25
Faks Numarası: 0 212 235 25 24
2. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Adınız, Soyadınız ve Unvanınız
T.C. kimlik numaranız
Doğum tarihiniz
Telefon numarasınız ve e-posta adresiniz
Eğitim ve iş geçmişiniz
Bize iş başvurusu kapsamında sağladığınız veriler (Örneğin, CV’niz ve içindeki bilgiler)
Başvurunuzla ilgili yaptığımız değerlendirmeler
Sizinle ilgili görsel ve(ya) işitsel veriler
3. VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLE İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi aramızda bir iş sözleşmesinin kurulması ve doğrudan doğruya bağlantılı olması ve meşru menfaatimiz için zorunlu olması veya açık rızanız olması hukuki sebepleriyle işlemekteyiz. Ofisimizin güvenliğinin sağlanması ve insan kaynakları çalışmalarımıza katkıda bulunmak meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.
Bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:
E-posta
Telefon görüşmesi ve(ya) mülakat
Güvenlik kameraları
Online iletişim araçları ve platformları
4. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:
İş başvurunuzu değerlendirmek
Tarafınızla iletişime geçmek
İnsan kaynakları çalışmalarımıza katkıda bulunmak
Potansiyel iş fırsatları durumunda sizinle iletişime geçmek
İşyeri güvenliğimizin sağlanması
5. VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Verilerinizi mevzuat gereği zorunlu hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarmaktayız.
Elektronik yolla iletişim kurmayı tercih ettiğinizde, e-posta hizmet sağlayıcılarının ve bulut hizmetleri sağlayıcılarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olursunuz. Bunun yerine telefon numaramızdan veya ofis adresimizden bize ulaşmayı da tercih edebilirsiniz.
6. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla aktarmaktayız:
İş başvurunuzun değerlendirmek
Tarafınızla iletişime geçmek
İnsan kaynakları çalışmalarımıza katkıda bulunmak
Potansiyel iş fırsatları durumunda sizinle iletişime geçmek
Ofisin güvenliğinin sağlanması
İletişim kurmak amacıyla e-posta ve bulut hizmetleri sağlayıcılarından faydalanmak
7. VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklıyoruz. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.
8. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’de sıralanmış ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman info@bi.legal e-posta adresinden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden Bozoğlu İzgi Gizlilik Ekibimize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme