Ağustos 10, 2021

Arabuluculuk Sözleşmesi

Arabuluculuk sözleşmesi, bir uyuşmazlığın taraflarının aralarındaki uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturmak yönündeki iradelerini açıklayarak sağladıkları mutabakatları olarak tanımlanabilir. Arabuluculuk sözleşmesi taraflarca ayrı bir sözleşme olarak kurulabileceği gibi, taraflar arasındaki bir anlaşmanın koşulu olarak da kurulabilir. Arabuluculuğa başvurma konusunda bir […]
Haziran 1, 2021

Vergi İncelemelerinde Rapor Değerlendirme Komisyonu ve Önemi

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 140. maddesinde vergi incelemelerinde vergi incelemesi yapan kişiler tarafından uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmektedir. Maddenin 6. fıkrasında ise, vergi incelemesi yapan vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporların, işleme konulmak […]
Mayıs 7, 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmeliği’ni Takiben: Kripto Düzenlemesi Mümkün mü? Nasıl Olmalı?

Bilindiği üzere, ülkemizde kripto paralara olan talep geçtiğimiz yıllarda ve özellikle 2021 senesinde dudak uçuklatıcı hacimlere ulaştı. Reuters’in haberine göre, 2021 yılının Şubat ayının başından Mart ayının 24’üne dek, Türkiye’de kripto piyasasında işlem hacmi 218 milyar Lira’ya vardı. Bu hacim, […]
Ağustos 18, 2020

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca, işletmelerin ikinci el motorlu taşıt ticareti yapabilmesi yetki belgesi almaları şartına bağlanmıştır. Yönetmelik’te, bir takvim yılı içerisinde doğrudan veya aracılık […]
Haziran 19, 2020

Reklam Kurulu Kararlarının Denetimi

İdareler tarafından tesis edilen ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlemlerin yargısal denetime tabii olması Anayasa’nın 125.maddesi uyarınca hukuk devleti ilkesinin en temel gerekliliğidir. Ticaret Bakanlığı nezdinde görevlerini icra eden ve COVID-19 pandemisi sürecinde denetimlerini arttıran Reklam Kurulu’nun tesis ettiği […]
Haziran 13, 2020

Sigorta Sözleşmelerinde Beyan ve Bilgilendirme Yükümlülükleri

Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigorta ettiren ve sigortacının, bu sözleşme ilişkisi çerçevesinde karşılıklı olarak beyan ve bilgilendirme yükümlülükleri mevcuttur. Detaylı şekilde düzenlenen bu yükümlülüklerin kapsamının incelenmesi ve bunlara uygunluğun sağlanması, özellikle yükümlülüklerin ihlali halinde ortaya çıkabilecek ağır sonuçlar bakımından önem […]
Haziran 13, 2020

Türkiye’de Mevcudiyeti Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

1. Giriş Küreselleşmenin sağladığı olanaklar neticesinde devletlerin sınırları silikleşmiş ve buna bağlı olarak yoğunlaşan rekabet ortamının da etkisiyle farklı coğrafyalardaki ticari aktörlerin birbirleriyle ilişkileri artma eğilimine girmiştir. Öyle ki, Türkiye’de yerleşik bir gerçek ya da tüzel kişinin, Türkiye’de mevcudiyeti bulunmayan […]
Haziran 13, 2020

Mutabakat Zaptları ve Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği Nedir?

1. Giriş Türk hukukunda sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Kimi sözleşme tipleri için istisnalar bulunsa da, sözleşmeler genel itibariyle şekil şartına tabi değildir. Dolayısıyla, tarafların yazılı bir belge yoluyla veya sözlü olarak iradelerini açıklamaları bir […]
Haziran 13, 2020

İş Yerinde Mobbing

1. Mobbing Kavramı Özel sektör ya da kamu sektörü fark etmeksizin çalışma hayatının her alanında mevcut olan ve her zaman karşımıza çıkabilen mobbingi psikolojik şiddet veya psikolojik taciz olarak da ifade edebiliriz. Mobbing hedef alınan kişi veya kişilere, çalışma arkadaşları […]