Kasım 3, 2021

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır? Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” şeklinde düzenleme yapılarak kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği belirtilmiştir. Kira sözleşmesinin şerh edilmesi, kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa […]
Ekim 27, 2021
Türk veveya Yabancı Kişilerin İmzaladıkları Sözleşmelerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu

Türk veveya Yabancı Kişilerin İmzaladıkları Sözleşmelerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu

Borçlar hukukumuz kapsamındaki temel ilkelerden birisi “Sözleşme Özgürlüğü”dür. Sözleşme özgürlüğünün kapsamına, (i) sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü, (ii) sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü, (iii) sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü, (iv)sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü ve son olarak (v) şekil özgürlüğü […]
Ekim 13, 2021

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler

15 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, yapay zeka uygulamaları sırasında uygulanmak üzere bu alanda faaliyet gösteren geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılara yönelik “Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” (“Tavsiyeler”) yayımlandı. Tavsiyelere buradan […]
Eylül 30, 2021

Çalışanların Covid-19 Aşı ve PCR Test Sonucu Verilerinin İşverenler Tarafından İşlenmesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03 Eylül 2021 günü yayınlanan ve “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlıklı yazısı ile, işverenlerin Covid-19 aşılarını tamamlamamış çalışanlardan PCR testi istemelerinin önü açılmış oldu. Bu yazıya göre 6 Eylül tarihinden itibaren işverenler aşı […]
Eylül 13, 2021

Damga Vergisi’nde Muafiyet ve İstisna

Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir[1]. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesine göre, damga vergisi mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Mezkûr hükümde ifade edilen kağıtlar, […]
Eylül 9, 2021

Sosyal Medyada Like / Beğeni ve Retweet / Paylaşım Reaksiyonlarının Hakaret Suçuna Vücut Verme Olasılığına İlişkin Bir Değerlendirme

Sosyal Medya kullanıcıları, zaman zaman beğendiği ya da yeniden paylaştığı gönderilerin kendi sorumluluğunda olmadığını düşünebilir çünkü o gönderi, beğenen ya da yeniden paylaşan kişinin bizzat ürettiği/yazdığı bir gönderi değildir.   Ancak sosyal medya hesaplarından bizzat yapılan paylaşımlar gibi yapılan beğeni, […]
Ağustos 10, 2021

Arabuluculuk Sözleşmesi

Arabuluculuk sözleşmesi, bir uyuşmazlığın taraflarının aralarındaki uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturmak yönündeki iradelerini açıklayarak sağladıkları mutabakatları olarak tanımlanabilir. Arabuluculuk sözleşmesi taraflarca ayrı bir sözleşme olarak kurulabileceği gibi, taraflar arasındaki bir anlaşmanın koşulu olarak da kurulabilir. Arabuluculuğa başvurma konusunda bir […]
Haziran 1, 2021

Vergi İncelemelerinde Rapor Değerlendirme Komisyonu ve Önemi

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 140. maddesinde vergi incelemelerinde vergi incelemesi yapan kişiler tarafından uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmektedir. Maddenin 6. fıkrasında ise, vergi incelemesi yapan vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen raporların, işleme konulmak […]
Mayıs 7, 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmeliği’ni Takiben: Kripto Düzenlemesi Mümkün mü? Nasıl Olmalı?

Bilindiği üzere, ülkemizde kripto paralara olan talep geçtiğimiz yıllarda ve özellikle 2021 senesinde dudak uçuklatıcı hacimlere ulaştı. Reuters’in haberine göre, 2021 yılının Şubat ayının başından Mart ayının 24’üne dek, Türkiye’de kripto piyasasında işlem hacmi 218 milyar Lira’ya vardı. Bu hacim, […]