Haziran 13, 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Çerezler” Hakkında Vermiş Olduğu 10/03/2022 Tarih ve 2022/229 Sayılı Karar Doğrultusunda Kişisel Verilerin Çerezler Aracılığıyla İşlenmesine İlişkin Değerlendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”), “E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu şirket tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel veri işlenmesi” hakkında vermiş olduğu 10/03/2022 tarih ve 2022/229 sayılı Kararı’nın (“Karar”), 23.05.2022 tarihinde Kurum internet sitesinde […]
Mart 5, 2022

5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri

GENEL OLARAK  İnternet kullanımının giderek artması sonucunda hukuka aykırı içeriklerin internet ortamında yayılması, bu içerikleri yayınlayanların sorumluluğunun ne olacağı, bu içeriklerin nasıl kaldırılacağı gibi sorunlara çözüm bulabilmek adına 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen […]
Şubat 23, 2022

Farmakovijilans Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ilaçların güvenliliğinin sağlanması için advers reaksiyonların izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını amaçlar. Yönetmelik uyarınca advers etki, bir beşerî tıbbi ürünün kullanımında […]
Kasım 3, 2021

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır? Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” şeklinde düzenleme yapılarak kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği belirtilmiştir. Kira sözleşmesinin şerh edilmesi, kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa […]
Ekim 27, 2021
Türk veveya Yabancı Kişilerin İmzaladıkları Sözleşmelerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu

Türk veveya Yabancı Kişilerin İmzaladıkları Sözleşmelerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu

Borçlar hukukumuz kapsamındaki temel ilkelerden birisi “Sözleşme Özgürlüğü”dür. Sözleşme özgürlüğünün kapsamına, (i) sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü, (ii) sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü, (iii) sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü, (iv)sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü ve son olarak (v) şekil özgürlüğü […]
Ekim 13, 2021
Yapay-Zeka-Alanında-Kişisel-Verilerin-Korunmasına-İlişkin-Tavsiyeler

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler

15 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, yapay zeka uygulamaları sırasında uygulanmak üzere bu alanda faaliyet gösteren geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılara yönelik “Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” (“Tavsiyeler”) yayımlandı. Tavsiyelere buradan […]
Eylül 30, 2021

Çalışanların Covid-19 Aşı ve PCR Test Sonucu Verilerinin İşverenler Tarafından İşlenmesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03 Eylül 2021 günü yayınlanan ve “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlıklı yazısı ile, işverenlerin Covid-19 aşılarını tamamlamamış çalışanlardan PCR testi istemelerinin önü açılmış oldu. Bu yazıya göre 6 Eylül tarihinden itibaren işverenler aşı […]
Eylül 13, 2021

Damga Vergisi’nde Muafiyet ve İstisna

Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir[1]. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesine göre, damga vergisi mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Mezkûr hükümde ifade edilen kağıtlar, […]
Eylül 9, 2021

Sosyal Medyada Like / Beğeni ve Retweet / Paylaşım Reaksiyonlarının Hakaret Suçuna Vücut Verme Olasılığına İlişkin Bir Değerlendirme

Sosyal Medya kullanıcıları, zaman zaman beğendiği ya da yeniden paylaştığı gönderilerin kendi sorumluluğunda olmadığını düşünebilir çünkü o gönderi, beğenen ya da yeniden paylaşan kişinin bizzat ürettiği/yazdığı bir gönderi değildir.   Ancak sosyal medya hesaplarından bizzat yapılan paylaşımlar gibi yapılan beğeni, […]