Birleşme & Devralma

Birleşme & Devralma Nedir?

Ticaret şirketlerinin birleşmesi, birden fazla şirketin malvarlıklarını tasfiye etmeksizin içlerinden birinin bünyesinde birleşmeleri veya birleşecek olan şirketlerin yeni kurulan bir şirket bünyesinde birleşme şeklinde meydana gelmektedir. Bir ticaret şirketinin bir başka ticaret şirketini veya birden fazla ticaret şirketini devralması durumunda, devralma şeklinde birleşme gerçekleşmektedir.

Birleşme & Devralma Süreçlerinin Önemi

Şirketlerin ticari hedeflerine ulaşabilmeleri için, birleşme ve devralma süreçlerine verdikleri önem günden güne artmaktadır. Şirketlerin birleşme ve devralma yolunu tercih etmelerindeki en temel sebepler, şirketlerin karlılıklarını ve verimliliklerini artırma istekleridir.

Kurumsal birleşme ve devralmalar, şirket bölünmeleri, ortak girişimler ve yeniden yapılandırmalar, ekonominin ve ticaret hayatının esaslı unsurları haline gelmiştir.

Birleşme & Devralma Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi şirket birleşme ve devralma süreçlerinin başından sonuna kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir ve sözleşme müzakere süreçlerini yürütmektedir. Ayrıca birleşme ve devralma süreçlerinde, düzenleyici kurumlar nezdinde yürütülecek olan izin süreçlerini de takip etmekte ve bu hususlarda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Birleşme ve devralmalar ile ilişkili olarak yatırım ve proje finansmanı konularında da hizmet verilmektedir.

Birleşme & Devralma Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, piyasaya giriş değerlendirme, kuruluş, büyüme veya kapanma ve birleşme/devralma aşamasındaki ulusal ve uluslararası müvekkillere aşağıdakiler de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları her tür hukuki hizmeti sunmaktadır:

 • Birleşme ve devralma görüşmeleri, sözleşmeleri ve sonuçlandırılması,
 • Birleşme ve devralmalarla ilgili Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması ya da gerekli izinler için başvurularda bulunulması,
 • Şirketler de dâhil her tür tüzel kişilik için temsil hizmeti,
 • Sınırlı sorumlu şirketler ve ortak girişimler konusunda danışmanlık,
 • En uygun tüzel kişilik ve yapının yanı sıra diğer kurumsal yönetim konularında danışmanlığı da içeren kurumsal yapılanma, şirket tür değişiklikleri,
 • Kurumsal düzenlemeler ve yeniden yapılandırmalar,
 • Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Pay devri sözleşmelerinin hazırlanması, pay devri sonrası reorganizasyon,
 • Ortak girişimler, birleşmeler, devralmalar ve malvarlığı satışı konusunda danışmanlık ve planlama,
 • Anlaşmaların yapılandırılması, vergi uygulamaları ve hazırlık planı konusunda danışmanlık,
 • Şirket denetimleri,
 • Yatırım ve proje finansmanı hizmetleri,
 • Kapsamlı iş anlaşmaları ve ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,
 • Şirketlere genel hukuki danışmanlık: standart çalışma prosedürünün gözden geçirilmesi ve hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının alınması süreçleri, mevzuata uygunluk, kurumsal yönetim ve yönetici sorumlulukları.