Asıl İşveren – Alt İşveren Yönetimi

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği zorunluluklar, çalışma hayatının bir gereksinimi olarak asıl işveren-alt işveren arasındaki hukuki ilişki etkileşimini ortaya çıkarmıştır. İş hukukunun en sorunlu alanlarından biri olan asıl işveren-alt işveren ilişkisi alanında engin deneyim sahibi olan Bozoğlu - İzgi, bu alana dair her türlü ihtiyacı karşılayarak müvekkillerinin menfaatlerinin tam olarak korunmasını amaçlamaktadır.
Bozoğlu - İzgi, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları, asıl işveren-alt işveren ilişkisine getirilen sınırlamalar, tarafların sorumluluk ve yükümlükleri, muvazaa hali dâhil olmak üzere asıl işveren-alt işverenlik ilişkisinden kaynaklı tüm konularda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Asıl işveren alt işveren yönetiminin yanı sıra işin tamamının yükleniciye bırakıldığı ve alt işverenlik ilişkisine ilişkin şartların oluşmadığı “anahtar teslim” usulü ile meydana gelen ilişkiler de Bozoğlu - İzgi’nin tecrübe alanları içerisinde yer almaktadır. İhale makamı olarak nitelenen iş sahibi ile asıl işveren-alt işveren arasındaki ilişkinin farklılıklarının ortaya konulması noktasında dava ve danışmanlık alanında hizmet vererek her aşamada müvekkillerin menfaatlerinin korunması sağlanmaktadır.