Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Nedir?

Günümüzde artan etkileşim ve iletişimin doğal sonucu olarak uyuşmazlıklar da farklılık göstermeye başlamıştır. Uyuşmazlıkların çözümü devlet yargılaması ile görülmekte iken, günümüzde, devlet yargılamasının hem ekonomik hem süre açısından hem de nitelik bakımından çoğu zaman tarafların menfaatini korumaya yardımcı olamaması sebebiyle alternatif çözüm yolları ortaya çıkmıştır. Alternatif çözüm yolları önem derecesi artarak gelişmektedir.

Başlıca Alternatif Çözüm Yolları

Başlıca alternatif çözüm yolları aşağıdaki gibidir.

Arabuluculuk; Yargılama ile elde edilmek istenen sonuca göre daha hızlı, daha etkin, daha ekonomik ve gizlilik esasına dayanan bir çözüm sunmaktadır. Arabuluculuk çözüm yolu taraflara ortak iradeleri ile tarafsız, güvenilir ve uzmanlığı bulunan bir kişiyi arabulucu olarak seçme hakkı vermektedir. Arabulucu, haklı veya haksızı tespit etmeye değil; tarafların her ikisinin menfaatlerinin en uygun şekilde dengelenmesini öngören bir anlaşma zemininin bulunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Gün geçtikçe hem dünyada hem de Türk hukukunda çok önemli yer edinen arabuluculuk çözüm yolunun, önemi her geçen gün artmaktadır. Bozoğlu İzgi deneyimli dava ekibi müvekkillerinin arabuluculuk görüşmelerinde müvekkil menfaatlerini en üst derecede gözeterek, müvekkillerini temsil etmektedir.
Arabuluculuk çözüm yolu ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuktur.

Zorunlu arabuluculuk; hukukumuzda iş hukukundan ve ticari davalardan doğan bazı uyuşmazlıklar haricindeki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk uygulaması getirilmiştir. Zorunlu arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması halinde, açılan davalar dava şartı yokluğundan reddedilmektedir.

İhtiyari arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları, arabuluculuk kanunu uyarınca çözüme kavuşturulabilmektedir. İhtiyari arabuluculuk başvurusu için herhangi bir süre öngörülmediğinden dava açılmadan ya da dava devam ederken de başvurulabilmektedir.

Arabuluculuk süreci hem zorunlu arabuluculukta hem ihtiyari arabuluculukta anlaşma veya anlaşmazlık halinde tutanak düzenlenerek sonuçlandırılır. Anlaşma sağlandığı takdirde icra edilebilirliğe ilişkin olarak görevli ve yetkili mahkemeden şerh alınması suretiyle anlaşma belgesi ilam niteliğini haiz olur.

Neden Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu?

Uzlaşma, bu alternatif çözüm yolu Avukatlık Kanunu 35/A maddesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile avukatlara, aldıkları işlerde dava açılmadan ya da dava açılmış ise ilk duruşma yapılmadan, karşı tarafı uzlaşma için davet etme yetkisi verilmektedir. Bu düzenleme kapsamında karşı taraf uzlaşma davetini kabul eder ve görüşme sonucunda uzlaşılırsa bu durum tutanak ile kayıt altına alınır. Uzlaşma sonrası düzenlenecek tutanak, taraflar ve avukatlarınca imzalandıktan sonra ilam niteliği kazanmaktadır. Bu alternatif çözüm yolu da hızlı, ekonomik ve sonuca odaklı olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Bozoğlu İzgi deneyimli dava ekibi müvekkil sorunlarını analiz ederek, müvekkil menfaatine en uygun yol haritasını çıkararak müvekkillerini yönlendirmektedir.