Aile Malvarlığı, Miras ve Gayrimenkul Yönetimi

Aile Hukuku Nedir?

Aile Hukuku; nişanlılık, evlilik, boşanma, velayet gibi aile ilişkilerini ilgilendiren konulara odaklanan bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, ölen veya hakkında gaiplik kararı verilen kişinin her türlü hak ve borçlarının mirasçısına intikaliyle ilgilenen medeni hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku nedir?

Gayrimenkul hukuku, araziye ve gayrimenkule sahip olma, kullanma, yararlanma hakkını kapsayan bir medeni hukuk dalıdır.

Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi, Boşanma, Aile Malvarlığı, Miras ve Gayrimenkul Yönetimi alanındaki kapsamlı deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile özel hayatın gizliliğine ve kişilik haklarına yüksek hassasiyet göstererek aile hukuku, aile malvarlığı ve yönetimi, ölüme bağlı tasarruflar, tereke paylaşımı, miras sözleşmeleri ve yönetimi, mal rejimleri, nafaka yükümlülükleri, evlat edinme, hısımlık ve soybağı gibi konularda uyuşmazlık çözümünde ve taraflar arasında anlaşmalarda yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Bozoğlu İzgi, Aile Hukuku  ve malvarlığı yönetimi alanında yerli ve yabancı müvekkillerine aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır:

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlığı,
 • Evliliğin İptali,
 • Aile malvarlığı yönetimi,
 • Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesi,
 • Velayet ve nafaka (iştirak, yoksulluk, tedbir, yardım) tesisi,
 • Vesayet ve kayyım atamaları,
 • Soybağı davaları,
 • Aile konutunun tapu kütüğüne şerhi,
 • Nişanlanmanın sona ermesi sebebiyle ortaya çıkan hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebi gibi uyuşmazlıkların çözümü,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz işlemi,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.

Bozoğlu İzgi, Miras Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır:

 • Vasiyetname ve miras sözleşmeleri hazırlanması,
 • Mirasçılık belgesinin alınması ve iptali davaları,
 • Terekenin tespiti ve yönetimi,
 • Tenkis, mirasın reddi, muris muvazaası ve mirastan yoksun bırakılma davaları,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması.

Bozoğlu İzgi, Gayrimenkul Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine aşağıda belirtilen konularda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır:

 • Gayrimenkul yönetimi,
 • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Satış vaadi, önalım,üst hakkı gibi sözleşmelerin hazırlanması,
 • El atmanın önlenmesi davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu davaları),
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
 • Rehin ve ipotek tesisi ile fek işlemlerinin yürütülmesi.