Klinik Araştırmalar

Türkiye’de klinik araştırmalar, Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumludur. Başta İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği, Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan kılavuzlar olmak üzere yapılan yasal düzenlemelerle tüm klinik araştırma süreçleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.
Bozoğlu - İzgi, klinik araştırma süreçlerinin yönetimine ilişkin deneyim ve tecrübeleri sayesinde klinik araştırma sözleşmeleri, sözleşme taraf ve sorumluluklarının belirlenmesi, araştırma kuruluşları ile etik ilişkiler, klinik araştırma süreçlerinde ilgili yasal düzenlemeler uyarınca şeffaflığın sağlanması ve hasta verilerinin gizliliği, yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda hizmet sağlamaktadır.
Bozoğlu - İzgi’nin önceliği oldukça sıkı bir düzenlemeye tabi klinik araştırmaların her aşamasında mevzuata uyumun sağlaması, olası ihtilafların henüz doğmadan engellenmesi ve sürecin, iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, gönüllülerin haklarının korunduğu bir hukuki ilişki kapsamında sürdürülmesidir. Bu amaçla Bozoğlu - İzgi müvekkillerine, klinik araştırma süreçlerinde mevzuatın öngördüğü gereklilikleri sağlayan form dokümanlar, sözleşmeler ve destekleyici dokümanlar hazırlayarak veya mevcut doküman ve sözleşmelerin incelemesini yaparak nitelikli danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.